Kênh Youtube "Hạt Giống"

Bạn thân mến! Những tác phẩm này dành tặng cho cộng đồng. Ko đăng ký bản quyền gì hết. Nên mong muốn mọi người cùng chung tay chia sẻ và lan tỏa giá trị về Hạt Giống để gieo hạt tốt. Trân trọng và cảm ơn tất cả!

Lớp gieo hạt căn bản - video 1/2 - Thầy Nguyễn Hồng Lực

Lớp gieo hạt căn bản - video 2/2 - Thầy Nguyễn Hồng Lực

Thầy Lực là ai? Lớp gieo hạt hàng tuần là gì?

Hạt Giống về Mối Quan Hệ Vợ Chồng - Thầy Nguyễn Hồng Lực

LINK 1 VÀI VIDEO ĐIỂN HÌNH TRÊN KÊNH YOUTUBE "HẠT GIỐNG":

(hãy click vào chủ đề tương ứng để xem video)

THAM KHẢO 1 VÀI VIDEO SIÊU NGẮN HAY ĐIỂN HÌNH TRÊN KÊNH YOUTUBE "WISDOM DIAMOND":

(hãy click vào chủ đề tương ứng để xem video)