QUỸ CỤ GIÀ NEO ĐƠN

CÁC HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG GẦN ĐÂY:

Hương đến bầu bạn với cô mỗi tuần, cô rất vui. Các bạn ở Q6 có thể sắp xếp ghé thăm và cùng gieo hạt nhé."